Artykuły z kategorii

Litwa-Polska

Współpraca transgraniczna Interreg otwie…

02-02-2024

W Olsztynie odbyło się regionalne spotkanie informacyjne „Współpraca transgraniczna subregionu olsztyńskiego – nowe otwarcie w Programach Interreg”, w którym wzięło udział ponad 80 uczestników reprezentujących samorządy lokalne, instytucje publiczne oraz...

Więcej

Europa Środkowa

Adaptacja do zmian klimatu w Europie Śro…

05-02-2024

Rozstrzygnięto wyniki drugiego naboru w Programie Interreg Europa Środkowa 2021-2027. Wśród 47 zatwierdzonych do dofinansowania projektów znalazł się projekt pt. CONE realizowany m.in. przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk z...

Więcej

Region Morza Bałtyckiego

Nabór w Interreg Region Morza Bałtyckieg…

17-01-2024

Rozpoczął się nabór na projekty w programie współpracy transnarodowej  Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 (BSR).  Konkurs potrwa do 21 czerwca 2024 i będzie otwarty na pomysły projektowe w ramach Priorytetu...

Więcej

Południowy Bałtyk

Nowy typ wsparcia w Interreg Południowy …

19-02-2024

Już 22 lutego rozpocznie się I nabór na nowy typ projektów w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027. Będą to projekty małej skali, którymi Program chce zachęcić do współpracy transgranicznej szczególnie...

Więcej

INTERREG EUROPA

Interreg Europa 2021-2027 wspiera Warmię…

15-12-2023

Rozstrzygnięto wyniki drugiego naboru wniosków w Programie współpracy międzyregionalnej Interreg Europa na lata 2021-2027.  Wśród pozytywnie ocenionych wniosków  znalazły się dwa projekty z udziałem beneficjentów z Warmii i Mazur. Komitet...

Więcej

Polska-Rosja

Konsultacje społeczne w Programie Polska…

05-11-2021

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Rosja 2014-2020 zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dot. Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Interreg Polska-Rosja 2021-2027. Dokumenty będące przedmiotem konsultacji oraz formularz...

Więcej